Strategi - Rangering av pocket cards

Strategi – Rangering av pocket cards


Veldig gode pocket cards

Par i Ess (pocket rockets)

Par i Konger
Ess-Kong i samme “farge” (on suit)
Par i Damer
Par i Knekt

Gode pocket cards

Ess-Dame, Ess-Knekt og Ess-10
on suit
Ess-Konge i forskjellig “farge” (off suit)

Par i 10
Ess-10, Konge-Knekt, Dame-Knekt, knekt-10 on suit

Ess-Damen, Ess-Knekt off-suit
Par i 9
Konge-Dame off suit
Konge-10, Dame-10 on suit

Brukbare pocket cards

Par i 8
Knekt-10, 10-9 on suit
Par i 7
9-8, 8-7 on suit
Ett ess sammen med et annet kort i samme farge (on
suit)
Konge-Knekt, Dame-Knekt, Knekt-10 off-suit

Hender du kan spille

Alle lave par kort (2-2, 3-3
osv.)
Sammenhengende kort I samme farge (on suit), f.eks.
8-7, 6-5, 5-4 osv.
Ess-10, Kong-10, Dame-10 off suit
Konge-9, Knekt-8 on suit

Hendet du ikke bør
spille

I utgansgspunktet alt annet.
Du kan selvfølgelig komme deg godt unna med
andre kort også, men det bør kun spilles
om du er nødt. For eksempel. Om du sitter med
low stack (Lite penger ) og tvinges til å gå
all-inn.

Du kan fortsatt komme unna med det, og hvis du er
Short stacked og tvunget til å gå all-in,
har du kanskje ikke så mye valg, men de skulle
generelt bli behandlet med ekstrem varsomhet.

Husk at det alltid er en naturlig andel flaks i spillet. Selv om å spille etter statistiske sannsynligheter
kan gi et lønnsomt spill, er tapene også
endel av spillet. Du kan sitte der med et par i ess
mot en spiller som har 2 og 7, og se dem floppe tre
like, og slår dine pocket rockets.